آیا BMI شاخص خوبی برای بررسی سطح سلامتی شما است؟

دیدگاهتان را بنویسید