اشک های بازیگر مختارنامه از عواقب کارش / مادرم گفت الهی دستت بشکنه!!
انوش معظمی متولد ۱۳۵۰ در بروجرد، بازیگر و دانش‌آموخته بازیگری می‌باشد.


وی با نقش حرمله در مختارنامه به شهرت رسید؛ وی در آثار تاریخی دیگری همچون روز رستاخیز که در آن نقش شمر بن ذی الجوشن را برعهده داشته‌است بازی کرده‌است و حالا بعنوان بازیگر تدریس می‌کند.


اشک های انوش معظمی بازیگر نقش حرمله در «مختارنامه» .

اشک های بازیگر مختارنامه از عواقب کارش / مادرم گفت الهی دستت بشکنه!!
انوش معظمی متولد ۱۳۵۰ در بروجرد، بازیگر و دانش‌آموخته بازیگری می‌باشد.


وی با نقش حرمله در مختارنامه به شهرت رسید؛ وی در آثار تاریخی دیگری همچون روز رستاخیز که در آن نقش شمر بن ذی الجوشن را برعهده داشته‌است بازی کرده‌است و حالا بعنوان بازیگر تدریس می‌کند.


اشک های انوش معظمی بازیگر نقش حرمله در «مختارنامه» .