افزایش وزن ناگهانی ، عوامل و توصیه‌هایی جهت جلوگیری از آن

این تفکر که غذا خوردن در شب باعث افزایش وزن می‌شود از مطالعاتی ناشی می‌شود که نشان می‌دهد بدن ممکن است کالری دریافت شده از مواد غذایی را به طور متفاوتی در روز استفاده کند.

برخی محققان اظهار می‌کنند که غذا خوردن در شب برخلاف آهنگ هضم شبانه روزی بدن شما عمل می‌کند، مغز شما چرخه ۲۴ ساعته منظمی‌ دارد که به بدن شما می‌گوید چه موقع بخوابد، بخورد و بیدار شود.

برای اثبات این ادعا آزمایشی روی موش‌ها انجام شد که طبق این آزمایش، موشهایی که برخلاف آهنگ هضم شبانه روزی بدن خود غذا می‌خورند، به طور قابل توجهی وزن بیشتری نسبت به موشهایی که فقط در ساعات بیداری غذا می‌خورند، اضافه می‌کردند.

 اما افراد باید در نظر داشته باشند چنانچه کل کالری دریافتی شما در حد نیاز روزانه شما باشد، غذا خوردن در شب باعث افزایش وزن نمی‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید