انتخاب رشته در پایه نهم

انتخاب رشته یعنی ریشه‌های اصلی درخت تحصیلی شغلی. نوع رشته دانشگاهی، نوع دانشگاه و نوع شغل انتخابی شاخه‌های این درخت را تشکیل می‌دهند که سالم بودن آن به ریشه برمی‌گردد.

بنابراین اهمیت این انتخاب باید برای نوجوان بسیار واضح گردد.

درست است که انتخاب رشته هم مانند سایر انتخاب های زندگی امکان اصلاح و بازگشت دارد ولی این بازگشت و اصلاح و انرژی زیادی را از فرد می‌گیرد، پس بهتر است در این انتخاب بسیار حساس و دقیق بود.

مهم ترین رکن این انتخاب و به خصوص اینکه این انتخاب در سن پر از هیجان نوجوانی اتفاق می‌افتد، کسب خودشناسی دقیق است.

 اینکه دانش آموز با علایق، استعدادها، توانایی‌های خود آشنا باشد و بداند در زندگی به دنبال چه مسائلی است.

شناخت دقیق و حرفه ای به وسیله فرایند مشاوره چند جلسه‌ای به وسیله آزمون های دقیق شخصیت، تست روانشناسی و مصاحبه های حرفه ای اتفاق می‌افتد و کمک بسزایی در شناخت در سایر مراحل زندگی به فرد می‌کند.

 دومین عامل مهم کسب اطلاعات در مورد سه شاخه نظری، هنرستان و کار و دانش و زیرگروه‌های هر یک، ماهیت دروس، شرایط ادامه تحصیل، مشاغل و بازار کار هر یک از رشته ها، میزان هزینه و نوع دانشگاه‌های مرتبط است.

 این اطلاعات با مشورت با افراد شاغل و تحصیل کرده در این رشته ها، سایت های شغلی تحصیلی، بازدیدهای محلی از محل تحصیل و محل کار این رشته ها و از همه مهم‌تر مشورت با یک روانشناس تحصیلی در اصفهان به دست می آید.

دیدگاهتان را بنویسید