با یک همسر واکسینه نشده؟ MD در مورد ایمنی تماس صمیمی توصیه می کند


برای دسترسی به این پست، باید عضو Healthy Home Plus باشید.

اگر قبلاً به عنوان عضو وارد شده اید، لطفاً صفحه را بازخوانی کنید.

پست بدون وکس با همسر وکسی؟ MD در مورد ایمنی تماس صمیمی توصیه می کند اولین بار در The Healthy Home Economist ظاهر شد.