توصیه هایی برای ترک اعتیاد

مواد  مخدر چیست؟

مواد  مخدر شامل همه تركيباتی می باشد كه مصرف آن ها باعث تغيير رفتار، تغییر در خلق و خوی، اختلال در قضاوت فراموشـی و بـی تـوجهی مـی شـود.

 

سـوء مصرف مواد به چه معناست؟

وقتی که فرد بـدون تجویز پزشـكی اقـدام بـه مصـرف مـواد کند اما میزان مصرف به حدی نيست كه فرد وابسته به مواد و معتاد حساب شود.

 

وابستگی به مواد مخدر به چه معناست؟

تمایل بسیار شديد به مصرف هر نوع ماده ای و تمايل به ادامه مصرف آن را گویند تا جايی كـه مصرف مواد برای آن فرد ، مهمترين مسئله زندگی اش می باشد. این افراد با عدم مصرف و يا كاهش مقدار مصرفی، دچار خماری می شوند.

 

حالت خماری چیست؟

این حالت معمولا 6 تا 8 ساعت پس از آخرين نوبت مصرف ماده مخدر ایجاد می شود.

تـا حـدود 10 روز پس از قطع مصرف بـاقی مـی مانـد

 

علائم بالینی خماری:

 • درد استخوانی و عضلانی، دل پيچه و اسهال، آبريزش از چشم و بينی، بی خوابی، بی قـراری، عصـبانيت
 • خميازه های فراوان
 • تب

نشانه های که با دیدن آن ها باید به مصرف مواد مخدر توسط یکی از اعضای خانواده شک کرد:

 

نشانه های جسمانی که در فرد قابل مشاهده است:

 • آثار سوختگی در انگشتان دست
 • اثر تزريق بر دست و بازو
 • وجود وسايلی در اتاق شخص كه بـرای مصـرف مواد مخدر می تواند استفاده
 • بی اشتهايی
 • بی نظمی در مصرف مواد غذایی
 • خواب آلودگی
 • خواب دير هنگام
 • استشمام بوی مواد مخدر
 • ناتوانی جنسی

 

نشانه های رفتاری که در فرد قابل مشاهده است:

 • تغيير رفتار
 • ترك بی دليل خانه
 • درخواست مكرر پول زیاد
 • خرج كردن پول در زمان کوتاه
 • دستشویی طولانی مدت
 • بی توجهی به ظاهر خود
 • كناره گيری از بستگان
 • كاهش حس مسئوليت پذیری
 • غيبت های مکرر از محل كار يا مدرسه
 • كاهش كارآيی فرد
 • استفاده بی دلیل از مسکن و آرامبخش

 

علل ايجاد اعتياد و سوء مصرف انواع مواد مخدر چیست؟

 1.  نداشتن آگاهی کافی
 2. داشتن باورهای غلط درباره مصرف مواد مخدر
 3. مشکلات فردی
 4. عدم پایبندی به مسائل اخلاقی
 5. مشکلات محیطی

 

آشنایی با مواد مخدر و عوارض آن ها:

 

حشیش

حشیش ماده ای است که از شیره گیاه شاه دانه حاصل می شود. اما ماریجوانا از برگ و گل خشک شده گیاه شاه دانه به دست می آید. برگ و جوانه گیاه شاه دانه گراس نامیده می شود.

سایر عباراتی که برای نامیدن حشیش استفاده می شود شامل: بنگ، منگ، سیگاری، پنیر می باشد.

 

شایعترین علائم مصرف حشیش شامل:

 • قرمزی چشم ها
 • افزايش ضربان قلب و نبض
 • افزايش اشتها
 • عدم تعادل هنگام راه رفتن

 

توهمزاها

 بيش از 100 نوع از مواد توهم زای طبيعی و مصنوعی مصرفی انسان ها وجود دارد.

 

شـايعترين مواد توهم زاد شامل:

 

(Lysergic acid diethylamide( LSD

يك پودر سنتتيك سفيد محلـول در آب می باشد كه به فرم قرص بسيار ريز، كپسول، مايع بی مزه و بدون بـو و بـی رنـگ و كاغـذهای مربـع شكل كوچك آغشته به دارو وجود دارد.

اینها با نام های اسيد و تريپ نیز نامیده می شوند.

آثر آن  نيم تا يك ساعت بعد از مصرف ظاهر می شود. پیک اثر آن 6-2 ساعت است. طول اثر 12 ساعت می باشد.

 

عوارض مصرف آن ها شامل:

لـرزش، تاكيكـاردی، افـزايش فشـارخون، هيپرترمـی، تعريق، تاری ديد، اتساع مردمك ، ادراك روشن و عميق، هيجانات شدت يافتـه و تغييرات ناگهانی پيدا می كنند. توهم خصوصاً توهم بينايی شايع است.

 

درمان

توهم زاها وابستگی فيزيكی ايجاد نمی كنند بنابراین باید مصرف آنها به یکباره قطع شود.

دوره های مشـاوره حمـايتی توصیه می شود.

در صورت بروز علائم اضطرابی شديد ممکن است مصرف داروهای آرامبخش توسط پزشک توصیه شود.

در صورت بروز تجربه ناگهانی مصرف مواد مخدر بايد اطمينان داد كه ايـن از علائـم شـايع تـرك اسـت و  برطرف می شود.

 

آمفتامين

این مواد در درمـان ناركولپسـی، افسـردگی و بیش فعالی كودكان كاربرد دارند.

 

آفتامین ها شامل:

 • ريتالين
 • دكسـتروآمفتامين
 • مـتآمفتـامين

 

اسـامی عمومی آن ها شامل:

 • كريستال
 • يخ (آیس)
 • كريستالمت
 • سرعت

 

عوارض مصرف آفتامین ها

وابستگی و تحمل، كاهش وزن، ضايعات پوستی مزمن، سايكوز شبه اسكيزوفرنی، ايسكمی قلبی.

 

ترک مصرف آفتامین ها:

اغلب برای ترك نياز به داروی خاصی نيست. در برخی از موارد مصرف داروهای ضد افسردگی توصیه می شود.

 

اكستازی

يك آمفتامين توهمزا است.

 

معمولا به اشکال قرص و كپسول یا پودر بـا اندازه ، شكل و رنگ های متفاوت موجود است.

 

سایر نام ها شامل:

 • MDMA
 • X ،XTC ،E
 • قرص شادی

 

عوارض جانبی مصرف اکستازی:

افزايش فشار خون، عوارض كبدی و قلبی، آسم، ديابت ، تشنج وعلائم شبيه سندرم نورولپتيك بدخيم، هيپرترمی

 

استروئيدهاي آنابوليك

استروئيدهای آنابوليك مشتقات سنتتيك تستوسترون هستند.

که به فرم كپسـول، قـرص و آمپول و به رنگ های متفاوت وجود دارند

 

طریقه مصرف آن ها:

خوراكی، زيرجلـدی و داخـل عضـلانی می باشد.

 

عوارض مصرف استروئیدهای آنابولیک:

 ابتدا سرخوشی و بيش فعالی اما پـس از دوره نسـبتاً كوتـاهی موجب خشم فزاينده، تحريك پذيری، رفتار خصمانه بدبينی، اضطراب و افسردگی می شود.

موضوع نگران كننده در ارتباط بين سوء مصرف استروئيدها خشونت است

عوارض جانبی مشترک در مردان و زنان: افزايش فشار خون، بيماريهـای قلبـي، صـدمات ريـوی، كبـدی و كليـوی، هپاتبـت، سرطان

عوارض جانبی مردان: آكنه، طاسی زودرس، زرد شدن پوست و چشم، ژينكوماستی، كاهش اندازه بيضه و پروستات

عوارض جانبی زنان: بزرگی كليتوريس، مشكلات قاعدگی، آلوپسی، كلفتی صدا، كوچك شدن پستان

 

توصيه ها و درمان های لازم

 يادآوری كنيد كه مصرف استروئيدها بدون تجویز پزشكی بسیار خطرناك است.

باید مصرف را يكباره قطع کرد و نيازی به كاهش تدريجی آن نمی باشد.

باید به مصرف كنندگان اطمينان داد كه با قطع مصرف دارو اكثر عوارض برطرف می شود.

تنظیم: زهرا محبی

دیدگاهتان را بنویسید