جوک خنده دار قلب عصبانی!


ﺍﺯ ﻗﻠﺒﻢ ﭘﺮﺳﻴﺪﻡ : ﭼﻪ ﮐﻨﻢ ﻭﻗﺘﻰ ﺩﻟﻢ ﺗﻨﮓ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺳﺘﻢ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﻭ ﺟﻔﺎﯼ ﯾﺎﺭ ﺑﺴﯿﺎﺭ؟🤔

ﮔﻔﺖ:ﺑﺒﯿﻦ ﮐﺎﺭﻣﻦ ﺧﻮﻥ ﺭﺳﺎﻧﻰ ﺑﻪ ﺑﺪﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﻦ ﭼﺮﺕ ﭘﺮﺕ ﻧﭙﺮﺱ . ﺯﯾﺎﺩ چرت و پرت بگی وایمیستم که کلا خفه خون بگیری😂😁