خواستگاری از پسر خانم بازیگر وسط برنامه / جواب رد شنید ول کنم نیست !
اولین رویداد هیجان انگیز کشف استعداد های ایرانی در میلیون میلیون

شرکت کننده ها با داوری سرکار خانم نسرین مقانلو (بازیگر محبوب) ، جناب آقای حیاتی (گوینده خبر) و آقای ایمانی (کارشناس الگوریتم اینستاگرام)


استعداد خود را در معرض نمایش قرار می دهند تا فرصت میلیونی شدن صفحه اینستا/گرام خود را بدست بیاورند.

برای شرکت در فصل جدید میلیون میلیون،همین حالا درخواست خودتون رو به صفحه زیر ارسال کنید:
مجری برنامه هم حسام ناصری هست

روند این رویداد به شرح زیر است:

مرحله استعداد یابی:

برای شرکت در این رویداد جدید ، ابتدا شخص ویدیویی حداکثر ۱ دقیقه ای از استعداد خود را برای ما ارسال می کند که توسط تیم داوری بررسی شده و پس از بررسی به افراد مستعد اعلام می شود.

مرحله راستی آزمایی:

این افراد پس از پذیرش باید به صورت حضوری استعداد خود را روی صحنه به صورت زنده نمایش دهند.


مرحله نهایی:

در این مرحله فرد مستعد باید به صورت زنده استعداد خود را در مقابل داوران اصلی برنامه و تماشاگران حاضر در سالن به معرض نمایش قرار دهد.

در این‌مرحله فرد شرکت کننده ، با چالش هایی رو به رو‌ می شود که باید از پس این چالش ها برآید!

سپس داورها رأی خواهند داد. حداکثر امتیاز ۱ میلیون است که درصورت دریافت حداکثر آرا، شرکت کننده ی ما میلیونی خواهد شد و با شرکت میلیون میلیون قرار داد همکاری امضاء خواهد کرد.

برای شرکت در این برنامه به پیج میلیون میلیون پیام بدید


این شرکت کننده وسط اجرا از خانوم مقانلو برای پسرش خواستگاری کر‌د .