ددلیفت رمانیایی

تمرین ساق پا دستگاه

تمرین ساق پا دستگاه

2019-06-18

پرس دمبل آرنولدی

پرس دمبل آرنولدی

2019-06-18

ددلیفت رمانیایی

آناتومی بدن ( عضله همسترینگ )
آناتومی بدن ( عضله همسترینگ )
 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضله پشت زانو
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیک : ترکیبی
 • وسایل مورد نیاز : هالتر
 • سطح تمرین : مبتدی
 • عضلات فرعی درگیر در این تمرین : عضلات شکم ، ساعد ، ماهیچه سرین ، بالا و پایین ستون فقرات ، عضله لاتیسیموس
 • نوع نیرو : مفصلی ( دو طرفه )

نحوه انجام تمرین ددلیفت رمانیایی :

 1. میله هالتر را در حالی که کف دست ها به سمت بدن است ، در ناحیه کفل نگه دارید.
 2. شانه های شما باید متمایل به عقب باشند ، کمرتان اندکی قوس داشته باشد و زانوها کمی خم شوند. سپس به آرامی هالتر را بالا آورید. این نقطه شروع حرکت ددلیفت رمانیایی خواهد بود.
 3. با حرکت باسن خود به سمت عقب ، میله را پایین آورده و نزدیک به بدن نگاه دارید. سر باید به سمت جلو و سرشانه ها متمایل به عقب باشد. اگر حرکت را صحیح انجام دهید ، در زیر زانو باید به حداکثر میزان کشش ماهیچه پشت پای خود رسیده باشید. هر حرکتی بیشتر از این نقطه اضافه خواهد بود و باید از انجام آن خودداری کنید.
 4. در پایین ترین نقطه بازه حرکت خود ، با حرکت دادن کفل به سمت جلو به نقطه شروع حرکت بازگردید.
 5. تا جایی که می توانید تمرین ددلیفت رمانیایی را تکرار کنید.

نکات کلیدی :

 • محدوده حركت در بلند کردن هالتر ، عمدتا به وسیله تحرك فرد و نیز توانایی وی در حفظ ستون فقرات تعیین می شود. هرگز در اجرای تمرین ددلیفت رمانیایی بر روی جعبه و یا نیمکت نایستید ، زیرا قابلیت کنترل محدوده حرکت را نخواهید داشت.
 • معمولا توصیه می شود از تسمه و یا نوار در بلند کردن هالترهای سنگین استفاده نمایید.
 • موقعیت قرارگیری گردن به ورزشکار بستگی دارد. برخی ورزشکاران ترجیح می دهند گردن خود را در موقعیت خنثی نگه دارند ، در حالی که برخی دیگر گردن خود را اندکی بالا می آورند.
 • اجازه ندهید میله هالتر از بدن شما فاصله داشته باشد ، زیرا باعث چرخش پاهایتان می شود.
 • اطمینات حاصل کنید که انگشت شصت شما دور میله باشد و به درستی میله را گرفته باشید. تا جایی که می توانید میله را محکم نگه دارید.
 • زمانی که خم می شوید ، وزن شما بر روی پاشنه پا منتقل می گردد. از این رو باید وزن را به طور یکسان روی پاهایتان پخش کنید و اجازه ندهید پنجه پاهایتان بلند شود.
آموزش اجرای صحیح ددلیفت رمانیایی

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت ران و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید