راه های افزایش شیر مادر

تحقیقات گوناگون از جمله بررسی های انجام شده در کشور ما نشان می دهد که علت محرومیت کودکان از تغذیه با شیر مادر تشخیص غلظت ناکافی بودن شیر مادر بوده است. مساله ناکافی بودن شیر مادر که بعضی آن را سندرم ناکافی بودن شیر مادر نامیده اند. علت کم ویا بی کیفیت بودن شیر مادر به دو دسته تقسیم می شود:

در این دسته مادر فقط تصور میکند که حجم شیر به اندازه نیاز نوزاد نیست

در دسته اول مبنای تشخیص ناکافی بودن شیر مادر فقط تصور و برداشت مادر و اطرافیان اوست زیرا در این حالت کودک از رشد و تکامل مناسبی برخوردار است. این دسته از مادران که شیرشان به اشتباه ناکافی تصور میشود، اکثریت عظیمی از موارد ناکافی بودن شیر مادر را به خود اختصاص می دهند. علل مختلفی سبب می شود مادران این ذهنیت را پیدا کنند که شیرشان ناکافی است. از جمله اینکه بعضی از مادران انتظار دارند فرزندشان نظیر کودکانی که از شیر مصنوعی تغذیه میکنند، با فواصل زیاد یعنی حدود هر ۴ ساعت یک بار تغذیه کند و چون شیر مادر به سهولت هضم شده و در نتیجه شیرخوار زود گرسنه میشود، اشتباها زود به زود شیر خوردن او را به حساب عدم کفایت حجم شیر خود و یا احیانا رقیقی و نامناسب بودن کیفیت آن می گذارند.

بعضی از مادران چون ظاهر شیر مادر به خصوص قسمت اول شیر آبکی تر از شیر مصنوعی به نظر می رسد، به اشتباه شیر خود را نامناسب و ناکافی تصور می کنند. برخی برای بیدار شدن های مکرر شیرخوار و تمایل وی به تغذیه و مکیدن مکرر پستان مادر به خصوص در ساعات شب را دلیل ناکافی بودن شیر خود تلقی می نمایند.
برخی مادران گریه های مکرر و بی قراری شیر خوار را ناشی از کم بودن و یا ناسازگار بودن شیر خود تصور می نمایند و بعضی دیگر احتقان و بزرگ شدن پستان ها را که به طور طبیعی ۴۸ ساعت پس از زایمان ظاهر میشود، به حساب زیاد شدن شیر خود می گذارند و چون این احتقان و احساس پری پستان ها به طور طبیعی پس از ۴۸ ساعت دیگر از بین می رود کوچک شدن اندازه پستان را ناشی از کاهش حجم شیر خود تصور می کنند.
برخی از مادران کمتر خوابیدن شیر خوار و مکیدن مکرر دست هایش را ناشی از گرسنگی دائمی وی و آن را نتیجه ناکافی بودن شیر خود می دانند.

توضیحات برای عکس ثبت نشده

تعدادی از مادران وقتی می بینند شیرشان مثل سابق جاری نمیشود و یا رگ کردن پستان های خود را احساس نمی کنند یا قادر نیستند همچون گذشته پستانهای خود را بدوشند و یا به نظرشان می رسد که پستان هایشان کوچک شده است، آن را دلیل عدم کفایت شیر خود می دانند.
در مورد این دسته از مادران باید شیر خوارشان را به طور منظم وزن گیری کرد و با ترسیم منحنی رشد کودک و ارائه آن به مادر، وی را از کفایت حجم و کیفیت شیرش مطمئن کرد. در غیر این صورت اضطراب و نگرانی بیش از حد مادر ممکن است موجب کاهش انتقال شیر به فرزند وی و در نهایت کاهش حجم شیر مادر گردد و یا ممکن است مادر از فرط نگرانی به استفاده از شیر مصنوعی و امثال آن متوسل شود که این امر موجب کاهش حجم شیر مادر خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید