متخصصان پزشکی بیشتر اوقات رژیم های غذایی خاصی را تواند به شما کمک کند درمانی اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند برخی اقدامات پزشکی هر دو فاصله های بیماری تجویز می کنند.

رژیم های غذایی ناخوشایند معمولاً در تنظیم های پزشکی استفاده می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن غذاهایی هستند کدام ممکن است ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساده هضم می شوند.

اگر برای شما ممکن است خوب رژیم غذایی ناخوشایند تجویز شده است، بالقوه است سوال کردن کنید کدام ممکن است چه غذاهایی را باید بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها اجتناب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا در وهله اول این رژیم را محدوده کرده اید.

این متن هر آنچه را کدام ممکن است باید با توجه به رژیم غذایی ناخوشایند بدانید دلیل می دهد.

سوپ رشته مرغدر پینترست به اشتراک بگذارید

رژیم غذایی ناخوشایند چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرا تجویز تبدیل می شود؟

رژیم غذایی ناخوشایند برای ادغام کردن غذاهای ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی قابل هضم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای افرادی تجویز تبدیل می شود کدام ممکن است {نمی توانند} غذاهای دارای احساس روزمره هر دو فوق العاده چاشنی را تحمل کنند.

حاضر دهندگان مراقبت های بهداشتی معمولاً این رژیم ها را برای {افرادی که} شرایط پزشکی خاصی دارند هر دو در جاری نقاهت پس اجتناب کرده اند جراحی هستند تجویز می کنند.

رژیم غذایی ناخوشایند در متنوع اجتناب کرده اند تنظیم ها، اجتناب کرده اند جمله بیمارستان ها، امکانات مراقبت تمدید شده مدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در خانه} استفاده تبدیل می شود. آنها معمولاً برای فاصله های مختصر تعدادی از روزه به همان اندازه تعدادی از هفته ای دنبال می شوند، اگرچه برخی شرایط بالقوه است خواستن به رعایت رژیم غذایی برای مدت زمان بسیار طولانی تری داشته باشد.

رژیم های غذایی ناخوشایند بیشتر اوقات برای معامله با مشکلات بلع، کدام ممکن است در مجموع شناخته شده به عنوان دیسفاژی شناخته می شوند، استفاده تبدیل می شود. دیسفاژی در اشخاص حقیقی مسن را انتخاب کنید و انتخاب کنید قربانیان به مشکلات عصبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های عصبی شایع است.۱، ۲).

در سال ۲۰۰۲ آکادمی خورده شدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم غذایی رژیم سراسری دیسفاژی (NDD) را چاپ شده کرد کدام ممکن است برای ادغام کردن چندین درجه اجتناب کرده اند رژیم های غذایی دیسفاژی است.۳، ۴):

 • NDD درجه ۱ – دیسفاژی – پوره شده: احساس یکنواخت، پودینگ مربوط به، خواستن به بالقوه جویدن فوق العاده به سختی دارد
 • NDD درجه ۲ – دیسفاژی – اصلاح مکانیکی: غذاهای منسجم، مرطوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیمه قوی کدام ممکن است خواستن به جویدن دارند
 • NDD درجه ۳ – دیسفاژی – باکلاس: غذاهای ناخوشایند کدام ممکن است به بالقوه جویدن بیشتری خواستن دارند
 • مشترک: تمام وعده های غذایی منتفی است

اگرچه هدف رژیم های تغییر کرده است همراه خود احساس کاهش خطر آسپیراسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذات الریه در اشخاص حقیقی تحت تأثیر دیسفاژی است، تحقیقات کنونی آرم می دهد کدام ممکن است اصلاح احساس وعده های غذایی بالقوه است در نتیجه جدی تر شدن استاندارد اقامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوء خورده شدن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواستن به تحقیقات اصولاً را عالی می تدریجی.۲).

علاوه بر این دیسفاژی، رژیم های غذایی ناخوشایند برای {افرادی که} اخیراً تحمل حرکت جراحی دهان هر دو فک قرار گرفته اند کدام ممکن است بر بالقوه جویدن آنها تأثیر گذاشته است، تجویز تبدیل می شود.

برای مثال، {افرادی که} تحمل حرکت کشیدن دندان ذهن، جراحی غول پیکر فک، هر دو جراحی ایمپلنت دندان قرار گرفته اند، بالقوه است خواستن به پیروی اجتناب کرده اند خوب رژیم غذایی ناخوشایند برای افزایش افزایش داشته باشند.۵).

رژیم‌های غذایی ناخوشایند علاوه بر این به‌عنوان رژیم‌های غذایی انتقالی بین رژیم‌های مایع درست هر دو پوره‌شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم‌های روزمره در {افرادی که} تحمل حرکت جراحی معده قرار گرفته‌اند هر دو در جاری نقاهت اجتناب کرده اند بیماری‌های گوارشی هستند استفاده می‌شود به همان اندازه به سیستم گوارش اجازه دهد به همان اندازه به طور مؤثرتری افزایش یابد.۶).

علاوه بر این این، رژیم‌های غذایی ناخوشایند را می‌توان برای {افرادی که} خیلی ضعیف هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانند غذاهای روزمره بلعیدن کنند، مربوط به {افرادی که} تحمل شیمی‌درمانی قرار می‌گیرند، را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این {افرادی که} بافت در صورت هر دو دهان شخصی را اجتناب کرده اند بازو داده‌اند هر دو نمی‌توانند لب هر دو زبان شخصی را مدیریت کنند تجویز شود. سکته مغزی (۷).

اگرچه رژیم‌های غذایی ناخوشایند کدام ممکن است هم در تنظیم‌های پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم {در خانه} استفاده می‌شوند می‌توانند مشخص باشند، با این حال اصولاً آن‌هایی کدام ممکن است در مختصر‌مدت استفاده می‌شوند، فیبر به سختی دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای سود هضم را انتخاب کنید و انتخاب کنید راحتی شخص خاص کدام ممکن است رژیم می‌گیرد، به عادی هستند.۸).

{به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند اشخاص حقیقی باید برای مدت زمان بسیار طولانی تری رژیم غذایی ناخوشایند داشته باشند. در این چیزها، رژیم غذایی بالقوه است فیبر بیشتری داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبک بیشتری نسبت به رژیم های غذایی ناخوشایند در مختصر مدت داشته باشد.

چکیده

رژیم غذایی ناخوشایند برای ادغام کردن غذاهایی است کدام ممکن است به سادگی جویده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هضم می شوند. آنها بیشتر اوقات برای {افرادی که} مشکلات بلع دارند، افرادی که تحمل حرکت جراحی معده قرار گرفته اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {افرادی که} سایر مشکلات پزشکی دارند تجویز تبدیل می شود.

غذاهایی کدام ممکن است باید در رژیم غذایی ناخوشایند بلعیدن کنید

رژیم‌های غذایی ناخوشایند روزی استفاده می‌شوند کدام ممکن است غذاهای همراه خود احساس روزمره هر دو سبک‌دار قابل تحمل نباشند، کدام ممکن است به توضیحات مختلفی بالقوه است رخ دهد.

رژیم های غذایی ناخوشایند را نباید همراه خود رژیم های پوره شده خطا گرفت. اگرچه غذاهای پوره شده در رژیم غذایی ناخوشایند مجاز هستند، رژیم های پوره شده انصافاًً مشخص هستند.

به طور معمول، رژیم های غذایی ناخوشایند باید برای ادغام کردن غذاهایی باشد کدام ممکن است ناخوشایند بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی قابل مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هضم هستند.

در همین جا تعدادی از الگوی اجتناب کرده اند غذاهایی موجود است کدام ممکن است می توان اجتناب کرده اند آنها در اکثر رژیم های غذایی ناخوشایند لذت برد (۷، ۸):

 • سبزیجات: هویج ناخوشایند پخته شده، لوبیا بی تجربه، اسفناج پخته شده دانش شده، کدو بی تجربه پخته شده با بیرون هسته، گل کلم بروکلی خوشایند پخته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.
 • میوه ها: سیب هر دو سس سیب پخته، منافذ و پوست کنده، موز، آووکادو، هلو رسیده منافذ و پوست کنده، گلابی پخته شده، میوه های پوره شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.
 • تخم مرغ: تخم مرغ درست پخته شده هر دو سفیده تخم مرغ، سالاد تخم مرغ
 • محصولات لبنی: چسبناک دلمه، ماست، پنیرهای ناخوشایند، پودینگ، ماست یخ زده را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. محصولات لبنی کم چرب معمولاً برای {افرادی که} پس اجتناب کرده اند جراحی هر دو بیماری گوارشی افزایش می یابند طرفدار تبدیل می شود.
 • غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاسته: پوره سیب زمینی، سیب زمینی شیرین، کدو حلوایی، غلات پخته شده مربوط به خامه گندم، غلات ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرطوب شده مربوط به فرو هر دو جو، پنکیک مرطوب، منطقه فرنگی ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.
 • گوشت، مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی: مرغ مرطوب شده ریز دانش شده هر دو آسیاب شده، سالاد ماهی تن هر دو مرغ ناخوشایند (با بیرون سبزیجات نپخته هر دو میوه های دانش شده مربوط به کرفس هر دو سیب)، ماهی پخته هر دو آب پز، کوفته های ناخوشایند، توفو ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره.
 • سوپ ها: سوپ های پوره شده هر دو بر اساس آبگوشت همراه خود سبزیجات ناخوشایند پخته شده
 • متفرقه: سس ها، کره های آجیلی آسان، ژله های با بیرون دانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربا
 • {نوشیدنی ها}: آب، چای، زیبا های پروتئینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسموتی ها

{به خاطر داشته باشید} کدام ممکن است بسته به شرایطی کدام ممکن است برای معامله با اجتناب کرده اند آنها استفاده تبدیل می شود، طیف گسترده ای از مختلفی اجتناب کرده اند رژیم های غذایی ناخوشایند موجود است. برخی اجتناب کرده اند {افرادی که} محدودیت های بیشتری دارند بالقوه است به توضیحات مختلف نتوانند غذاهای خاصی را تحمل کنند.

به همین دلیل، اگر اجتناب کرده اند رژیم غذایی ناخوشایند پیروی می کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید با توجه به غذاهایی کدام ممکن است مجاز به مصرف کردن هستید سؤال دارید، همه وقت بیشتر است همراه خود حاضر دهنده مراقبت های بهداشتی شخصی هر دو خوب متخصص خورده شدن پرونده شده مراجعه به کنید.

چکیده

میوه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات پخته، پروتئین‌های جویدنی ساده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاسته‌های ناخوشایند را می‌توان همراه خود پیروی اجتناب کرده اند رژیم غذایی ناخوشایند لذت برد.

غذاهایی کدام ممکن است در رژیم غذایی ناخوشایند باید اجتناب کرده اند آنها اجتناب کرد

هنگام پیروی اجتناب کرده اند رژیم غذایی ناخوشایند باید اجتناب کرده اند بلعیدن متنوع اجتناب کرده اند وعده های غذایی اجتناب شود. غذاهای دردسرساز هضم را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این غذاهایی کدام ممکن است جویدن آنها دردسرساز است باید محدود شوند. گاهی اوقات، غذاهای پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوق العاده اسیدی نیز ممنوع است.

غذاهای زیر معمولاً در رژیم های غذایی ناخوشایند محدود می شوند (۷، ۸):

 • سبزیجات: سبزیجات نپخته، سبزیجات سرخ شده، سبزیجات همراه خود دانه هر دو منافذ و پوست
 • میوه ها: میوه های معاصر (جدا از تعدادی از مورد مربوط به آووکادو را انتخاب کنید و انتخاب کنید موز)، میوه های همراه خود منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانه، میوه های خشک، میوه های فوق العاده اسیدی مربوط به لیمو را انتخاب کنید و انتخاب کنید لیمو تلخ
 • محصولات لبنی: پنیرهای سکسی، پنیرهایی همراه خود آجیل هر دو میوه خشک، ماست همراه خود داروها افزودنی مربوط به آب نبات هر دو آجیل
 • غلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشاسته: کراکرهای سکسی، نان های جویده شده هر دو دانش شده، نان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات همراه خود {فیبر بالا}، مربوط به نان دانه دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گندم دانش شده، سیب زمینی سرخ کرده، ذرت بو داده
 • گوشت، مرغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماهی: تکه های سکسی گوشت، ماهی سرخ شده هر دو مرغ، تکه های درست گوشت هر دو مرغ، گوشت های فرآوری شده پرچرب، مربوط به بیکن، صدف، سوپ هر دو خورش همراه خود تکه های سکسی گوشت
 • {چربی ها}: آجیل، دانه ها، تکه های نارگیل، کره های آجیل ترد
 • متفرقه: مربا هر دو ژله دانه دار، شیرین های جویدنی
 • غذاهای پرخطر هر دو آزار دهنده: فلفل پرخطر، سس گوجه فرنگی، غذاهای محرک بنزین، مربوط به کلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوبیا، سس تاباسکو
 • {نوشیدنی ها}: الکل، نوشیدنی های کافئین دار نیز بالقوه است بسته به شرایط تحمل معامله با محدود شوند

ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است حاضر دهنده مراقبت های بهداشتی خواهید کرد بالقوه است بسته به وضعیت پزشکی خواهید کرد محدودیت های بیشتری را طرفدار تدریجی. از گرفتن درک خوشایند اجتناب کرده اند رژیم غذایی تجویز شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازهای غذایی شخص خاص خواهید کرد فوق العاده ضروری است.

چکیده

غذاهایی کدام ممکن است جویدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هضم آنها سخت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این غذاهای پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسیدی معمولاً هنگام پیروی اجتناب کرده اند رژیم غذایی ناخوشایند باید اجتناب شود.

اندیشه های رژیم غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میان وعده های غذایی ناخوشایند

پیروی اجتناب کرده اند هر رژیم غذایی محدود کننده ای ممکن است تخلیه کننده باشد، ویژه به ویژه روزی کدام ممکن است متنوع اجتناب کرده اند غذاهای مفید مربوط به میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات نپخته ممنوع هستند.

همراه خود این جاری، انتخاب های متنوع اجتناب کرده اند وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میان وعده های خوش ذوق برای بسیاری که اجتناب کرده اند رژیم های غذایی ناخوشایند پیروی می کنند موجود است.

در همین جا اندیشه هایی برای وعده های غذایی موجود است کدام ممکن است می توانند توسط {افرادی که} اجتناب کرده اند رژیم های غذایی ناخوشایند استفاده می کنند استفاده کنند:

صبحانه اندیشه ها

 • تخم مرغ همزده را انتخاب کنید و انتخاب کنید آووکادوی ورقه شده
 • خامه گندم همراه خود هلو پخته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره بادام هندی خامه ای
 • کیش با بیرون پوسته ارائه شده همراه خود تخم مرغ، چسبناک بز، اسفناج چرخ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید کدو حلوایی
 • پارفی ماست ارائه شده همراه خود ماست شیرین نشده، موز هر دو کنسرو هلو، مربای زغال اخته با بیرون هسته را انتخاب کنید و انتخاب کنید کره بادام آسان

ناهار اندیشه ها

 • سالاد مرغ هر دو ماهی تن کدام ممکن است با بیرون سبزیجات مناسب شده است
 • سوپ مرغ همراه خود منطقه فرنگی ناخوشایند، سبزیجات پخته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید تکه های کودک نوپا مرغ ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید رنده شده
 • سالاد کوسکوس، فتا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات ناخوشایند
 • برگر سالمون مرطوب همراه خود آووکادو

شام اندیشه ها

 • گوشت چرخ کرده همراه خود گوشت چرخ کرده هر دو توفو در امتداد طرف پوره سیب زمینی شیرین
 • بازو را انتخاب کنید و انتخاب کنید پا کباب شده همراه خود چغندر را انتخاب کنید و انتخاب کنید هویج ناخوشایند پخته شده هر دو پوره سیب زمینی پنیری
 • مرغ ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج همراه خود لوبیا بی تجربه پخته شده
 • پای شپردز همراه خود بوقلمون آسیاب شده

علاوه بر این وعده های غذایی، متنوع اجتناب کرده اند {افرادی که} اجتناب کرده اند خوب رژیم غذایی ناخوشایند پیروی می کنند بالقوه است بخواهند خوب هر دو تعدادی از میان وعده را در کل روز بلعیدن کنند.

برخی اجتناب کرده اند اندیشه های میان وعده عبارتند اجتناب کرده اند:

 • چسبناک کوتیج همراه خود میوه های پخته شده هر دو کنسرو شده ناخوشایند
 • ماست همراه خود سیب منافذ و پوست کنده پخته شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارچین
 • سوپ سبزیجات را انتخاب کنید و انتخاب کنید غلات
 • اسموتی های خوشایند ترکیب کردن شده همراه خود پودر پروتئین، کره آجیل آسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میوه ارائه شده است
 • سالاد تخم مرغ همراه خود پوره آووکادو مناسب شده است
 • نان کدو تنبل هر دو موز مرطوب همراه خود کره بادام آسان
 • سوپ سبزیجات پوره شده، مربوط به سوپ کدو حلوایی
 • قایق های موزی همراه خود کره بادام زمینی خالص آسان

ضروری است کدام ممکن است همه وعده‌های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میان‌وعده‌ها به همان اندازه حد امکان متعادل باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای ادغام کردن غذاهای همراه خود پروتئین بالا باشند، به‌ویژه برای بسیاری که اخیراً تحمل حرکت جراحی قرار گرفته‌اند هر دو خواستن به داروها مغذی بیشتری دارند، مربوط به قربانیان به بیشتر سرطان ها.۹، ۱۰).

چکیده

هنگام پیروی اجتناب کرده اند خوب رژیم غذایی ناخوشایند، می توان اجتناب کرده اند وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میان وعده های مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوش ذوق استفاده کرد. وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میان تضمین ها باید غنی اجتناب کرده اند داروها مغذی باشند به همان اندازه درمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت عمومی را افزایش بخشند.

اطلاعات مفید برای {افرادی که} رژیم غذایی ناخوشایند دارند

اگرچه بلعیدن رژیم غذایی متشکل اجتناب کرده اند تنها غذاهای ناخوشایند ممکن است سخت باشد، اطلاعات زیر بالقوه است پیروی اجتناب کرده اند چنین رژیمی را ساده تر تدریجی (۷، ۸):

 • انتخاب های مفید را محدوده کنید. در حالی کدام ممکن است غذاهای ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مملو اجتناب کرده اند قند مربوط به کلوچه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیرینی بالقوه است جالب به تذکر برسند، با این حال ضمانت اجتناب کرده اند بلعیدن غذاهای مفید مربوط به سبزیجات، میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتئین ها برای بهزیستی خواهید کرد بهتر از است. طیف گسترده ای از غذاهای غنی اجتناب کرده اند داروها مغذی را محدوده کنید.
 • غذای شخصی را مزه دار کنید. استفاده اجتناب کرده اند پوشش گیاهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر چاشنی های به عادی ممکن است به خوش سبک شدن وعده های غذایی کمک تدریجی.
 • روی پروتئین هدف اصلی کنید. افزودن پروتئین به هر وعده غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میان وعده به طور قابل توجهی برای {افرادی که} پس اجتناب کرده اند جراحی افزایش می یابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که دچار سوء خورده شدن هستند فوق العاده ضروری است.
 • وعده های غذایی کودک نوپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید تدریجی بخورید. به جای آن بلعیدن وعده های غذایی دست و پا گیر، بلعیدن تعدادی از وعده غذایی کودک نوپا در کل روز همراه خود پیروی اجتناب کرده اند خوب رژیم غذایی ناخوشایند طرفدار تبدیل می شود.
 • آهسته وعده های غذایی بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید انصافاً بجوید. وقت گذاشتن در حین مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید جویدن درست وعده های غذایی {برای بسیاری} اجتناب کرده اند {افرادی که} رژیم های غذایی ناخوشایند دارند، اجتناب کرده اند جمله {افرادی که} پس اجتناب کرده اند جراحی معده افزایش می یابند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارای بیماری های عصبی هستند، ضروری است. آسان بنشینید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بین لقمه ها جرعه جرعه های کودک نوپا مایع بنوشید.
 • وعده های غذایی را اجتناب کرده اند در گذشته این سیستم ریزی کنید. یافتن وعده‌های غذایی کدام ممکن است همراه خود خوب رژیم غذایی ناخوشایند مکانیکی کار می‌کنند می‌تواند سخت باشد. این سیستم ریزی وعده های غذایی اجتناب کرده اند در گذشته ممکن است به کاهش استرس کمک تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمان صرف وعده های غذایی را ساده تر تدریجی.
 • فراهم می کند خانگی را به راحتی در دسترس است داشته باشید. می توان اجتناب کرده اند ترکیب کردن کن ها، صافی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غذاسازها برای تحمیل اصل العمل های خوش ذوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید مورد تایید رژیم غذایی استفاده کرد.

گاهی اوقات، رژیم‌های غذایی ناخوشایند به‌عنوان رژیم‌های غذایی انتقالی برای فاصله‌های مختصر استفاده می‌شوند به همان اندازه روزی کدام ممکن است شخص کنار هم قرار دادن آغاز یک بار دیگر به مصرف کردن خوب رژیم غذایی مشترک باشد.

حاضر‌دهنده مراقبت‌های بهداشتی ارائه می دهیم دستورالعمل‌هایی کسب اطلاعات در مورد مدت روزی کدام ممکن است باید اجتناب کرده اند رژیم غذایی ناخوشایند پیروی کنید، ارائه می دهیم می‌دهد، در حالی کدام ممکن است خوب متخصص خورده شدن می‌تواند هر داده ها مرتبط عکس را در اختیار خواهید کرد قرار دهد.

اگر با توجه به پیروی اجتناب کرده اند خوب رژیم غذایی ناخوشایند هر دو نحوه یادآور خوب رژیم غذایی مشترک، سؤال هر دو اولویت دارید، اجتناب کرده اند حاضر دهنده پزشکی شخصی برای راهنمایی بخواهید.

چکیده

محدوده غذاهای مغذی، هدف اصلی بر پروتئین، این سیستم ریزی اجتناب کرده اند در گذشته، مصرف کردن وعده های غذایی کودک نوپا به طور مکرر، را انتخاب کنید و انتخاب کنید وقت گذاشتن در حین وعده های غذایی مصرف کردن، همگی اطلاعات مرتب ای برای افرادی است کدام ممکن است اجتناب کرده اند رژیم غذایی ناخوشایند پیروی می کنند.

جاده زیرین

حاضر دهندگان مراقبت های بهداشتی معمولاً تواند به شما کمک کند درمانی اشخاص حقیقی پس اجتناب کرده اند جراحی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری را انتخاب کنید و انتخاب کنید جویدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هضم وعده های غذایی، رژیم غذایی ناخوشایند تجویز می کنند.

هنگام پیروی اجتناب کرده اند رژیم غذایی ناخوشایند، ضروری است کدام ممکن است غذاهای ناخوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستی هضم را محدوده کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند غذاهایی کدام ممکن است جویدن هر دو هضم آنها دردسرساز است . اجتناب کرده اند غذاهای پرخطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً آزار دهنده نیز باید اجتناب شود.

اگرچه پیروی اجتناب کرده اند خوب رژیم غذایی ناخوشایند ممکن است سخت باشد، با این حال برای ارتقای درمانی استفاده تبدیل می شود، به همین دلیل ضروری است کدام ممکن است دستورالعمل های حاضر دهنده مراقبت های بهداشتی شخصی را دنبال کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است برای یادآور خوب رژیم غذایی روزمره کنار هم قرار دادن شوید، رعایت کنید.