زیر بغل دمبل خم دست جفت معکوس

زیر بغل دمبل خم معکوس دست جفت یک نوع از تمرینات زیر بغل است که برای ایجاد و تقویت عضلات پشتی بزرگ به کار گرفته می شود. عضلات پشت ، گروهی از عضلاتی هستند که برای تقویت نیاز به تمرینات مختلفی دارند. بنابراین به منظور افزایش رشد عضلات پشتی بزرگ ، باید از حرکات مختلف در زوایای متفاوت استفاده نمایید. این تمرین برای رشد و افزایش استحکام متعادل بسیار اهمیت دارد و می توانید آن را در الگوی تمرینات پشت ، تمرینات قسمت بالایی بدن ، تمرینات کششی و تمرینات مربوط به کل بدن نیز بگنجانید.

 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : پشتی بزرگ
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیزم : ترکیبی
 • سطح تمرین : متوسط
 • ابزار مورد نیاز : دمبل
 • نوع نیرو : کششی
 • عضلات ثانویه درگیر در تمرین : جلو بازو ، لاتیسموس ، سرشانه
آناتومی بدن ( پشتی بزرگ )

نحوه اجرای صحیح زیر بغل دمبل خم دست جفت معکوس :

 1. دمبل با وزنه مورد نظر را انتخاب کرده و آن ها را بر روی زمین در مقابل خود قرار دهید.
 2. زانوهایتان را اندکی خم کرده ، کمرتان را صاف نگه دارید ، به سمت پایین حرکت اسکات را بزنید و دمبل ها را به گونه ای در دستان خود نگه دارید که کف دستان شما رو به بالا باشد.
 3. اکنون در نقطه شروع قرار دارید. دمبل ها را تا جایی بالای ران بکشید که زیر ارتفاع زانوهایتان قرار بگیرند.
 4. سپس دمبل ها را تا زیر عضله سینه بالا بکشید.
 5. مکث کوتاهی کرده و سپس به آرامی دمبل ها را به نقطه شروع بازگردانید.
 6. حرکت زیر بغل دمبل خم دست جفت معکوس را تا تعداد تکرارهای مشخص شده در برنامه بدنسازی خود انجام دهید.

نکات کلیدی :

 • در کل طول اجرای تمرین کمرتان را صاف و تیغه های سرشانه را به سمت عقب نگه داشته و به سمت جلو نگاه کنید.
 • هنگامی که وزنه ها را به سمت بالا می کشید ، آرنج شما باید در کنارتان ( اطرافتان ) به سمت داخل خم شود.
 • در بالای حرکت زیر بغل دمبل خم دست جفت معکوس ، تیغه های سرشانه را منقبض کنید.

دیدگاهتان را بنویسید