ساخت تفنگ آب پاش در خانه با کمترین وسایل!


انتخاب بطری های مناسب برای درست کردن این وسیله : برای انتخاب بطری باید به این نکته توجه کنید که هرچه اندازه بطری بزرگتر باشد حمل آن به مراتب سخت تر است. بنابراین بهتر است که بطری کوچک باشد تا بتوان این وسیله جذاب را راحتتر با حمل آسانتر تهیه نمود. میتوانید از بطری های آب معدنی یا … استفاده نمایید .

متصل کردن درب آب پاش به قسمت مجاور بطری آب : درب آب پاش را مانند تصویر با چسب حرارتی به قسمت مجاور بطری متصل کنید. بعد از متصل کردن درب آب پاش ، به اطراف آن چسب حرارتی اضافه کنید تا هنگام کار با آن از هم جدا نشود .انتهای بطری آب را به اندازه لوله ی آب پاش سوراخ نمایید.این مرحله به کمک چسب حرارتی لوله ی آب پاش را به انتهای بطری متصل میکنیم و مانند مرحله ۲ با استفاده از چسب اطراف آن را بپوشانید زیرا آب از آن خارج نشود .این مرحله ، مرحله پایانی ساخت این وسیله ی بازی است و اکنون شما یک وسیله سرگرمی جذاب و پر هیجان با کمترین هزینه در سریع ترین زمان ممکن دارید .

ویدئو آموزشی ساخت تفنگ آب پاش :