ساعد دمبل نشسته معکوس

ساعد دمبل نشسته معکوس

 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : ساعد
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیزم : جداسازی ( ایزولیت )
 • سطح تمرین : مبتدی
 • ابزار مورد نیاز : دمبل
 • نوع نیرو : کششی
آناتومی بدن ( عضله ساعد )
آناتومی بدن ( عضله ساعد )

نحوه اجرای صحیح تمرین ساعد دمبل جفت نشسته معکوس :

 1. یک جفت دمبل برداشته و در حالی که کف دستان شما رو به پایین است آن ها را نگه دارید. در مقابل یک نیمکت صاف زانو بزنید.
 2. پشت ساعد دست خود را بر روی بالای نیمکت قرار داده ، به گونه ای که مچ دستان شما از انتهای نیمکت بیرون بزند.
 3. فقط مچ دست خود را خم کرده و اجازه دهید دمبل ها تا بیشترین حد ممکن به سمت پایین بیافتند. این موقعیت شروع تمرین خواهد بود.
 4. به آرامی و تا جایی که امکان دارد دمبل ها را بلند کرده و در بالای حرکت عضله ساعد را منقبض کنید.
 5. مکث کوتاهی کرده و به آرامی دمبل ها را به نقطه شروع بازگردانید.
 6. تا جایی که می توانید این تمرین را تکرار کنید.

نکات کلیدی :

 • باید از وزنه سبک استفاده کنید و تمرین ساعد دمبل جفت نشسته معکوس را با تکنیک صحیح انجام دهید. اثربخشی این تمرین ربطی به استفاده از وزنه های سنگین ندارد.
 • وزن مناسب را برای سطح مهارت خود انتخاب کنید. توصیه می شود برای تمرکز روی فرم و دامنه حرکت ، وزن کمتری را انتخاب نمایید.
 • هر تکرار را به آرامی انجام دهید و به منظور افزایش شدت تمرین ، در بالای حرکت مکث کوتاهی کنید.
 • با حرکت دمبل ها به پایین ترین حد ممکن از طیف وسیعی از حرکت استفاده کنید.

جهت مشاهده سایر حرکات مرتبط ، به صفحه حرکت ساعد و جهت مشاهده سایر حرکات بدنسازی به صفحه حرکات بدنسازی مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید