ساق پا ایستاده با هالتر

ساق پا ایستاده با هالتر جز مهمترین تمرینات پا می باشد که هم مبتدی ها و هم ورزشکاران حرفه ای همیشه در تمرینات خود قرار می دهند.

 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : ماهیچه ساق پا
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیزم : جداگانه ( ایزوله )
 • سطح تمرین : مبتدی
 • تجهیزات مورد نیاز : هالتر
 • نوع نیرو : فشاری
آناتومی بدن ( عضله ساق پا )
آناتومی بدن ( عضله ساق پا )

نحوه اجرای صحیح تمرین ساق پا ایستاده با هالتر :

 1. برای شروع این تمرین هم می توانید بر روی یک بلوک و یا پله بایستید و هم می توانید روی سطح زمین این تمرین را اجرا کنید.
 2. هالتری را بردارید و آن را از پشت شانه های خود قرار دهید. مطمئن شوید که میله روی عضلات بالای پشت شما قرار دارد ، نه گردن شما!
 3. اگر این تمرین را به واسطه بلوک انجام می دهید ، بر روی بلوک بایستید و پاشنه پای خود را روی لبه قرار دهید.
 4. با حفظ تعادل ، پاشنه پا را از روی زمین بلند کنید.
 5. عضلات ساق پا را منقبض کنید و سپس تا جایی که ممکن است به آرامی و بدون اینکه اجازه دهید پاشنه پایتان کف زمین را لمس کند ، پایین بیایید.
 6. تا جایی که می توانید این تمرین را تکرار کنید.

نکات کلیدی :

 • در صورت اجرای تمرین ساق پا ایستاده با هالتر با کمک بلوک یا پله ، باید پاشنه پای خود را روی لبه بلوک نگه دارید. اجازه ندهید پاهایتان جلو بیایند ، زیرا این باعث می شود ورزش چالش کمتری داشته باشد.
 • زمان تکرارها باید آهسته و با کنترل باشد.
 • برای کمک به حفظ تعادل ، همیشه چشمان خود را رو به جلو نگه دارید.

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت ساق و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید