سرشانه خلفی هالتر

سرشانه خلفی هالتر

آناتومی بدن ( سرشانه )
آناتومی بدن ( سرشانه )
 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضلات شانه
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیزم : جداسازی
 • سطح تمرین : مبتدی
 • ابزار مورد نیاز : هالتر
 • نوع نیرو : کششی ( دو طرفه )
 • عضلات ثانویه درگیر در تمرین : عضلات ذوزنقه ای

نحوه اجرای تمرین سرشانه خلفی هالتر :

 1. صاف بایستید و یک هالتر را به گونه ای بگیرید که کف دستان شما رو به جلو باشد و فاصله دستانتان بیشتر از عرض شانه هایتان باشد.
 2. زانوهایتان را اندکی خم کرده و به سمت جلو به گونه ای خم شوید که کمر شما قوس داشته باشد. هنگامی که نیم تنه شما موازی با سطح زمین بود ، آرنجتان را به سمت بیرون ببرید. این نقطه شروع حرکت سرشانه خلفی هالتر می باشد.
 3. در حالی که نفس خود را بیرون می دهید ( بازدم ) قسمت بالایی دستان شما باید عمود با نیم تنه تان باشد ، با انقباض عضله دلتوئيد پشتی هالتر را به سمت عضله سینه بالا ببرید.
 4. نفس خود را به سمت داخل داده ( دم ) و به نقطه شروع بازگردید.
 5. تا جایی که می توانید تمرین سرشانه خلفی هالتر را تکرار کنید.

جهت مشاهده مقالات مرتبط با این مقاله ، به صفحه حرکت سرشانه و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید