فرزاد حسنی کنار خواهر بازیگر معروف در مکانی عمومی / با ژستی دیده نشده !


بهنوش طباطبایی ۲۷ اردیبهشت ۱۳۶۰ در محلۀ یوسف‌آباد تهران به دنیا آمد. پدرش سید ناصر طباطبایی کارشناس عمران در وزارت مسکن و شهرسازی پیشین (راه و شهرسازی کنونی) و مادرش آموزگار بود.

بهنوش طباطبایی در اسفند ۱۳۸۹ وقتی ۲۹ ساله بود با مهدی پاکدل ازدواج و پس از ۵ سال زندگی مشترک در سال ۱۳۹۴ از هم جدا شدند .

خواهر بهنوش طباطبایی

تصویری جالب از خواهر بازیگر معروف بهنوش طباطبایی در کنار فرزاد حسنی .