فلای سرشانه از پشت با کش بدنسازی

فلای سرشانه از پشت

  • نوع تمرین : قدرتی
  • عضله اصلی درگیر در تمرین : سرشانه
  • سطح تمرین : متوسط
  • ابزار مورد نیاز : کش تمرینی
آناتومی بدن ( سرشانه )
آناتومی بدن ( سرشانه )

نحوه اجرای صحیح حرکت فلای سرشانه از پشت با کش بدنسازی :

  • کش ورزشی را به گونه ای تنظیم کنید که دسته ها در ارتفاع مناسب قرار بگیرند ، در حالی که کف دست ها در مقابل یکدیگر است دسته ها را بگیرید.
  • دست ها را صاف کرده و به سمت عقب متمایل شوید و با توجه به درجه سختی مطلوب زاویه را تغییر دهید. در حالی که دست ها و بدن صاف هستند در نقطه شروع قرار بگیرید.
  • در حالی که آرنج ها اندکی خم هستند سرشانه ها را بازکرده ، خود را به سمت بالا بکشید و حرکت فلای برعکس را انجام دهید.
  • تا جایی که می توانید این تمرین را تکرار کنید.

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت سرشانه و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید