فلور نظری و خواهرش دکتر فریبا نظری / تفاوت زمین تا آسمان خواهران نظری !!


فلور نظری: من خواهر بزرگ‌تر خانم دکتر هستم اما نسبت به ایشان حسی از احترام و افتخار دارم. این احترام به هیچ‌وجه از روی تظاهر نیست. خواهرم شش سال از من کوچک‌تر است اما من همیشه نسبت به ایشان حس مادرانه نیز داشته‌ام و خودم را موظف می‌دانم از احساسات و سلامت او مراقبت کنم. موفقیت‌های خواهرم بسیار خوشحالم می‌کند و تحمل دیدن ناراحتی‌اش را ندارم. من بی‌هیچ توقعی فریبای عزیزم را دوست دارم و از محبت کردن به او لذت می‌برم و می‌دانم این حس مشترک است. مادر ما مسن و بیمار است و شرایطی ندارد که خیلی بتواند از ما حمایت کند ولی من همیشه به خواهرم می‌گویم: «همیشه فکر کن من مامانت هستم و در مورد هر کاری روی من حساب کن.»