نحوه ورود به سامانه انتخاب رشته مجازی کنکور سراسری ۱۴۰۱
سامانه انتخاب رشته مجازی


سازمان سنجش هر سال برای کمک به کنکوری ها، نرم افزار مجازی انتخاب رشته کنکور سراسری را در اختیار داوطلبان تمام گروه های آزمایشی قرار می دهد تا داوطلبان کنکور سراسری بتوانند از سایت سازمان سنجش سریال اعتباری خریداری کرده و با وارد کردن اطلاعات ثبت نامی وارد سامانه انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش شوند.


برای ورود به سامانه انتخاب رشته مجازی روی لینک زیر کلیک کنید .


انتخاب رشته مجازی


ورود به سامانه انتخاب رشته مجازی


سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی گروه علوم تجربی


سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی گروه ریاضی و فنی


سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی گروه علوم انسانی


سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی گروه هنر


سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی گروه زبان‌های خارجی


خرید سریال اعتباری جهت استفاده در سیستم راهنمای انتخاب رشته مجازی سراسری


راهنمای استفاده از انتخاب رشته مجازی سنجش


داوطلبان استفاده از انتخاب رشته مجازی سنجش ۱۴۰۱ پس از ورود به سایت سنجش به دو روش می توانند وارد لینک سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی مربوط به رشته محل های با آزمون سال ۱۴۰۱ ” شوند.


  • روش اول: در قسمت راست صفحه، روی لینک “سراسری” کلیک کرده و در صفحه باز شده روی لینک سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی مربوط به رشته محل های با آزمون سال ۱۴۰۱ کلیک کنند.

  • روش دوم: بعد از ورود به سایت سازمان سنجش لینک نرم افزار مجازی در قسمت سراسری در پایین صفحه مطابق تصویر قرار گرفته است که داوطلبان می توانند با وارد کردن اطلاعات ثبت نامی خود شامل شماره پرونده، شماره داوطلبی و کد پیگیری ثبت نام نسبت به استفاده از سیستم انتخاب رشته مجازی سنجش​ اقدام نمایند.

  • نحوه استفاده از انتخاب رشته مجازی سنجش


    بعد از ورود به سایت سازمان سنجش بر روی لینک سامانه راهنمای انتخاب رشته مجازی آزمون سراسری سال ۱۴۰۱ کنید.


    در این بخش سامانه مجازی گروه آزمایشی امتحانی خود را انتخاب کنید.


    در این بخش با وارد کردن یکی از اطلاعات خواسته شده، وارد نرم افزار انتخاب رشته مجازی سازمان سنجش شوید.