هالتر مولتی گریپ

✅ هالتر سوئیسی یا هالتر مولتی گریپ / swiss barbell / multi-grip barbell

بسیاری از اوقات به هنگام انجام پرس سینه یا پرس شانه با هالتر‌های معمول به علت نحوه قرارگیری دست بر روی هالتر، شانه‌ها در موقعیتی قرار می‌گیرند که می‌تواند برای ورزشکار موجب آسیب یا درد در ناحیه شانه شود. در هالتر‌های سوئیسی دست‌ها در موقعیت خنثی (همانند موقعیت خنثی در دمبل‌ها) قرار می‌گیرند و فشار بر روی شانه‌ها کاهش می‌یابد. این موضوع برای افرادی که سابقه آسیب دیدگی شانه دارند مشهودتر است. مزیت استفاده از هالتر سوئیسی نسبت به دمبل نیز این است که همانند هالترهای معمول شما وزن بیشتری را می‌توانید در پرس‌های خود انجام دهید

دیدگاهتان را بنویسید