پزشکان Chiricahua Community Health Centers, Inc. جوایز بالایی دریافت کردند


به دلیل تعهد بی‌وقفه‌شان به ارائه مراقبت‌های بهداشتی به کودکان، بدون توجه به توانایی آنها در پرداخت، دکتر. دارلین و جاناتان ملک جایزه ایروین ردلنر را برای نوآوری و حمایت از مزایای سالانه صندوق سلامت کودکان ۲۰۲۱ دریافت کردند. دارلین و جاناتان مرکز بهداشت اجتماعی Chiricahua، Inc. (CCHCI) را رهبری می کنند که به جامعه ای در جنوب آریزونا در مرز با مکزیک خدمت می کند. CCHCI شریک CHF است.

در Herald/Review بیشتر بخوانید.

The post Doctors Chiricahua Community Health Centers, Inc. جوایز بالایی دریافت کردند اولین بار در صندوق سلامت کودکان: دسترسی به مراقبت های بهداشتی برای کودکان ساکن در جوامع محروم ظاهر شد.