پشت بازو سیم کش از پشت

فیله کمر نشسته با دستگاه

فیله کمر نشسته با دستگاه

2019-12-18

حرکات ورزشی برای کل بدن مخصوص بانوان (01)

حرکات ورزشی برای کل بدن مخصوص بانوان

2019-12-30

پشت بازو سیم کش از پشت

عضله پشت بازو یا سه سر بازویی ، ماهیچه ای طویل است که از قسمت شانه آغاز شده و تا آرنج ادامه دارد. این عضله دارای سه سر جهت اتصال به استخوان ها بوده و وظیفه اصلی آن حرکت دادن دست می باشد. این تمرین یکی از انواع حرکات پشت بازو با سیم کش است که می توانید جهت تقویت عضلات پشت بازو انجام دهید. در این تمرین در حقیقت سری بلند پشت بازو را مورد هدف قرار می دهید.

 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضله پشت بازو
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیزم : جداسازی
 • سطح تمرین : مبتدی
 • ابزار مورد نیاز : دستگاه سیم کش
 • نوع نیرو : فشاری
 • عضلات ثانویه درگیر در تمرین : عضلات شکم
آناتومی بدن ( ماهیچه سه سر )
آناتومی بدن ( ماهیچه سه سر )

نحوه اجرای حرکت پشت بازو سیم کش از پشت :

 1. طناب را به قرقره در حالی که در پایین دستگاه سیم کش تنظیم شده است متصل کنید. با هر دو دست طناب را گرفته سپس دست ها را بالای سر به حالت کشیده نگه دارید. کف دست ها باید به سمت یکدیگر باشد.
 2. در حالی که دست ها با زمین زاویه عمود دارند و مشت به سمت سقف است ، آرنج ها باید نزدیک به سر باشند. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
 3. حال هم زمان با انجام عمل دم ( داخل کشیدن نفس ) و ثابت نگه داشتن دست ها ، به آرامی طناب را پشت سر ببرید. تا محلی که ماهیچه های پشت بازو به صورت کامل کش بیایند ، دست ها را پایین ببرید.
 4. سپس هم زمان با انجام عمل بازدم ( بیرون دادن نفس ) با استفاده از پشت بازوها طناب را به نقطه شروع بازگردانید.
 5. تا جایی که می توانید حرکت پشت بازو سیمکش از پشت را تکرار کنید.

نکات کلیدی :

 • بر روی حرکت وزنه با عضلات پشت بازو تمرکز کنید و با کنترل کامل وزنه را به عقب ( نقطه شروع ) برگردانید.
 • در حین اجرای حرکت پشت بازو سیمکش از پشت بدن خود را ثابت نگه داشته و تنها ساعدتان را حرکت دهید.
 • در حین انجام حرکت سر باید بالا باشد و مستقیما به جلو نگاه کنید.
 • اگر می خواهید فشار زیادی در عضله پشت بازو ایجاد کنید ، آرنج خود را به طور کامل قفل نکنید.
 • اجازه ندهید طناب شما را به سمت عقب بکشاند یا باعث شود که ستون فقراتتان قوس دار شود.
 • مطمئن شوید که با کشش آرنج در حرکت پشت بازو سیمکش از پشت ، تیغه های سرشانه شما به سمت جلو خم نشود.
آموزش اجرای صحیح حرکت پشت بازو سیم کش از پشت

جهت مشاهده مقالات مرتبط با این مقاله ، به صفحه حرکت پشت بازو و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید