پلانک واک آپ

تمرین شنا پا بر روی نیمکت

شنا پا روی نیمکت

2020-04-05

حرکات زیر شکم

حرکات زیر شکم

2020-04-25

پلانک واک آپ

نکته اصلی در حین اجرای تمرین حركت پلانك واک آپ ، ثابت نگه داشتن فرم بدن است. در این حرکت حتی یاد می گیرید که چگونه عضلات شانه و کتف خود را ثابت نگه دارید. در واقع این تمرین فرم پیشرفته ورزش پلانک است و برای افرادی مناسب است که به دنبال تمرینی برای به چالش کشیدن خود هستند.

  • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضله شکم
  • نوع تمرین : استقامتی
  • وسایل مورد نیاز : وزن بدن
  • مکانیزم : جداسازی
  • سطح تمرین : مبتدی
  • نوع نیرو : ایستا
آناتومی بدن ( عضلات شکم )
آناتومی بدن ( عضلات شکم )

نحوه اجرای صحیح حرکت پلانک واک آپ :

در موقعیت پلانک روی زمین به گونه ای قرار بگیرید که وزن بدنتان روی آرنج و ساعدتان باشد. ستون فقرات باید صاف ، کف دست رو به زمین و فشار زیادی به ماهیچه سرین وارد شود. خودتان را از روی زمین بلند کرده و همزمان آرنجتان را صاف کنید ، تا زمانی که در موقعیت شنا قرار بگیرید. ستون فقرات شما در کل طول حرکت باید صاف باشد و به ماهیچه سرین فشار زیادی وارد گردد. آرنجتان را دوباره به سمت زمین پایین بیاورید.

نکته کلیدی در اجرای این حرکت حفظ کردن فرم بدنتان حتی زمانی که وسط حرکت هستید ، می باشد.

مزایای تمرین :

همه ما می دانیم که عضلات مرکزی بدن در تمرین پلانک ساده به چالش کشیده می شوند. در حین اجرای این تمرین عضلات شانه ، سینه و دست نیز به کار گرفته شده و از این رو اگر به دنبال تمرینی برای تقویت تمامی قسمت های مختلف بالاتنه خود هستید ، حتما تمرین پلانك واک آپ را امتحان کنید!

آموزش اجرای صحیح پلانک واک آپ

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت شکم و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید