پیام سال نو ۲۰۲۲ – با کمک The Lamont’s.


نوشته شده در | ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱ | ۲ نظر

در ۳۱ دسامبر ۲۰۲۱، خانواده ما یک کارت تعطیلات از ند و آنی لامونت و خانواده آنها دریافت کردند. پیام آن چنان احساسات ما را درگیر کرد که خواستم پیام را با شما به اشتراک بگذارم. این آرزوی آنهاست – و همچنین آرزوی ما.

نظرات