چرخش غلتک با مچ دست

چرخش غلتک با مچ دست

 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : ساعد
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیزم : جداسازی ( ایزولیت )
 • سطح تمرین : مبتدی
 • ابزار مورد نیاز : دمبل یا صفحه هالتر و طناب
 • نوع نیرو : کششی
آناتومی بدن ( عضله ساعد )
آناتومی بدن ( عضله ساعد )

نحوه اجرای صحیح حرکت چرخش غلتک با مچ دست :

 1. برای شروع این تمرین یک غلتک با وزنه مورد نظر را انتخاب کنید.
 2. در حالی که طناب آن کاملا کشیده شده است ( به دور غلتک پیچیده نشده است ) صاف بایستید و غلتک را به گونه ای نگه دارید که کف دستان شما رو به پایین باشد. پاهای خود را به اندازه عرض شانه هایتان باز کنید.
 3. هر دو دستتان را در مقابل خود کاملا بکشید. این نقطه شروع حرکت می باشد.
 4. به طور همزمان با چرخیدن مچ دست ها سعی کنید طناب را دور غلتک بپیچید.
 5. این کار را تا رسیدن وزنه به میله ادامه دهید و سپس با چرخاندن هر یک از مچ ها ، به صورت همزمان و رو به پایین به آرامی وزنه ها را به سمت پایین بیاورید.
 6. زمانی که وزنه به سطح زمین رسید ، یک تکرار را کامل کرده اید.
 7. تا جایی که می توانید این تمرین را تکرار کنید.

نکات کلیدی :

 • در حین اجرای تمرین چرخش غلتک با مچ دست سعی کنید تا بیشترین حد ممکن بدن خود را ثابت نگه دارید. در کل طول تمرین فقط مچ دستان شما باید حرکت کند.
 • هرچه دستان خود را بیشتر در مقابلتان بلند کنید ، شدت تمرین بیشتر می شود.

جهت مشاهده سایر حرکات مرتبط ، به صفحه حرکت ساعد و جهت مشاهده سایر حرکات بدنسازی به صفحه حرکات بدنسازی مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید