کاندیداها باید در مرحله میانی شغلی در سطح پایانی دستیار تا دانشیار اولیه یا در یک رتبه غیر علمی معادل باشند. آنها باید در زمان درخواست سابقه انتشار و کمک مالی تحقیقات مستقل و بازبینی شده (حداکثر از ۵۰۰۰۰۰ دلار در سال) داشته باشند. نامزدها نباید بیش از ۱۵ سال از اعطای بالاترین مدرک خود باشند. برای کسب اطلاعات بیشتر با [email protected] تماس بگیرید.