چگونه شنونده بهتری باشیم


کوکی استودیو Shutterstock
پریسیلا دو پریز/Unsplash

ارتباط مشارکتی را امتحان کنید

توسط لیزا فایرستون دکتری.

تکنیک هایی که ارتباط زوجین را بهبود می بخشد.

کامیل پیسارو (1830–1903): مکالمه • CC-PD-Mark

همدلی راه را هموار می کند

توسط رابرت سی اسمیت MD

ارتباط موفق شما

پولینا زیمرمن/پکسل

الگوهای تعامل

توسط گرانت هیلاری برنر MD، DFAPA

ارتباط مثبت خود به خود.

جعبه گربه / شاتر استاک

تضاد را مدیریت کنید

توسط David Ludden Ph.D.

سبک های ارتباطی مثبت و منفی

آیا شما شنونده خوبی هستی؟ بسیاری از ما در گوش دادن آنقدرها خوب نیستیم، ترجیح می‌دهیم شنیده و تایید شویم. با این حال، دیگران نیز همینطور. در اینجا یک آغازگر برای گوش دادن به دقت است.
موضوع:
روابط