کراتین چیست و چه تاثیری بر بدن دارد؟

همه زنان شرکت کننده افزایش یک تکرار بیشینه در حرکت پرس سینه را هنگام استفاده از این ماده را داشته‌اند. از هفت مورد مردان شرکت کننده دو نفر از مردان افزایش قدرت حاصل از مصرف کراتین در هنگام حرکت پرس پا داشته‌اند که البته پنج مورد باقیمانده نتوانستند تاثیر کراتین را در تمرینات خود ببینند (گروه مردان). چهار گروه از مردان و زنان مسن تاثیر کراتین را در هنگام انجام تمرینات ایزومتریک دورسی فلکشن و اکستنشن زانو حس کرده‌اند.

هر سه مطالعه انجام شده روی زنان بالای شصت سال نشان داد که زنان این رده سنی تاثیر چشمگیر کراتین را بر بهبود گنجایش عملکردی ورزشی خود تجربه کرده‌اند.

گروه دیگر محققان بر روی زنان و مردان بالای ۶۵ بهبود عملکرد ورزشی این گروه را با مصرف کراتین تایید کرده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید