گاف وحشتناک رییس سازمان هواشناسی / مجری چجوری جمعش کرد !!
تاج‌بخش دانش‌آموخته دکتری هواشناسی از دانشگاه آزاد است و مدرک دانشگاه آزاد وی مورد تأیید وزارت علوم می‌باشد. او فعالیت در سازمان هواشناسی کشور را از سال ۱۳۷۶ آغاز نمود. وی پیشتر معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان هواشناسی کشور، همچنین سرپرستی مرکز آموزش سازمان هواشناسی و مدیریت توسعه کاربردهای هواشناسی را نیز برعهده داشته‌است.


سحر تاج‌بخش مسلمان در سال ۱۳۵۴ زاده شد. وی مدرک دکتری هواشناسی را از دانشگاه آزاد اسلامی دریافت کرده‌است و فعالیت شغلی خود را از سال ۱۳۷۶ در سازمان هواشناسی کشور آغاز نمود.