۱۳ سرمایه‌گذار خارجی طرح سرمایه‌گذاری ارایه کردند


به گزارش مرآت؛ سیدمحمدرضا هاشمی روز چهارشنبه در نشست تخصصی با جمعی از مدیران کل حوزه اقتصادی استان با موضوع گسترش فعالیت های اقتصادی و جذب سرمایه گذار خارجی در مرکز خدمات سرمایه گذاری گفت: اقدامات لازم‌ جهت فعال سازی طرح های سرمایه گذاران خارجی از سوی دستگاه های مرتبط در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه استان سمنان با وجود فرصت های مختلف سرمایه گذاری و ظرفیت های مناسب ، آماده جذب و میزبانی سرمایه گذاران خارجی است، تاکید کرد: استان سمنان با وجود تمام توانمندی های ارزشمند، آنچنان که انتظار می رفت توفیقات قابل توجهی در جذب سرمایه گذاران خارجی نداشته و لازم است با بسیج تمام امکانات ، نسبت به معرفی فرصت ها و جذب سرمایه گذار بین المللی اقدام شود.

استاندار سمنان بیانکرد که به منظور جذب سرمایه گذار داخلی اقدامات بسیار خوبی در سطح شهرستانهای استان به انجام رسیده است و در این جلسه مقرر شد به منظور حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی ، جلسات به صورت هر ۱۵ روز یکبار با موضوع سرمایه گذاری و در محل مرکز حمایت از سرمایه گذاری استان برگزار شود.‌

هاشمی ابراز داشت: در نظر است تا با ایجاد پنجره واحد زمینه لازم جهت سرعت بخشی به امر استعلام‌ها و صدور مجوزها در این خصوص در استان سمنان تسهیل شود.‌

استاندار سمنان یادآور شد: طی نشستی با امیر عبدالهیان ، وزیر امور خارجه، ضمن تشریح فرصت های سرمایه گذاری استان، از ایشان جهت مساعدت در معرفی سرمایه گذاران بین المللی به منظور مشارکت در طرح های بزرگ اقتصادی استان بهره‌گیری می شود.

فعالیت یکهزارو ۹۰۰ واحد صنعتی و تولیدی در استان سمنان برای ۵۶ هزار نفر اشتغال به همراه داشته است.