۱۳ ماده غذایی مفید در دوران بارداری

سخن پایانی

هرچه که در دوران بارداری مصرف میکنید بر روی سلامتی شما و رشد و تکامل جنین به طور مستقیم در ارتباط است، از آنجا که نیاز به انرژی و مواد مغذی در دوران بارداری افزایش پیدا میکند انتخاب مواد غذایی مناسب برای مصرف در دوران بارداری بسیار با اهمیت است.
افزایش وزن در دوران بارداری امری طبیعی است اما باید مراقب این افزایش وزن باشیم و سعی کنیم این افزایش وزن ناشی از مصرف مواد غذایی مفید باشد تا بر روی افزایش سلامتی شما و فرزندتان در آینده تاثیر مثبت بگذارد و همینطور بیش از اندازه وزنمان افزایش پیدا نکند.
لیست گفته شده میتواند شروع خوبی برای یک بارداری سال برای مادر و جنین بشد.
علاوه بر این شما میتوانید لیست ۱۱ ماده غذایی که دور دوران بارداری باید از آن پرهیز کنید را در اینجا مطالعه کنید.

دیدگاهتان را بنویسید