۶ رژیم غذایی برای بهبود IBS | رژیم پر فیبر | رژیم FODMAP | و رژیم های غذایی دیگر

۳- رژیم غذایی بدون گلوتن

گلوتن پروتئینی است که در دانه هایی مثل گندم و محصولاتی که از گندم ساخته میشود یافت میشود، این پروتئین در افرادی که عدم تحمل گلوتن دارند میتواند به بافت های معده آسیب برساند، برخی افراد با سابقه عدم تحمل گلوتن یا حساسیت نسبت به گلوتن تجربه IBS را داشته اند. در این افراد استفاده از رژیم بدون گلوتن میتواند کمک کننده باشد.
گندم و جو و محصولات تهیه شده از آنها را از رژیم غذایی خود حذف کنید تا ببینید بهبودی در شرایط شما حاصل میشود یا نه، اگر طرفدار سرسخت نان و یا محصولات دیگری که با گندم تولید میشود هستید میتوانید از انواع بدون گلوتن آن استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید