آیا در دام “توهم خوشبختی” افتاده اید؟

این اواخر ، من اصلا احساس خوشبختی نمی کنم. و وقتی به زندگی خود نگاه می کنم نمی توانم بفهمم چرا. من یک خانواده زیبا ، سلامتی خوب ، یک شغل ثابت دارم که دوست دارم ، دوستانی که آنها را دوست دارم و برای قلب من عزیز هستند … پس چرا من ناراحت هستم؟ … ادامه