یک زن در دنیای مردان با مدیرعامل مزرعه Belcampo Anya Fernald – GABRIELLE REECE

به قسمت کامل گوش دهید -> https://apple.co/3j5atac مهمان امروز آنیا فرنالد ، بنیانگذار درخشان Belcampo است. او سفر شخصی خود را به عنوان تولیدکننده پنیر ، کارآفرین ، مادر مجرد و مسیرهای کمتر پیموده شده به اشتراک می گذارد. اشتیاق و اعتقاد بی وقفه او مسری است ، و او آنقدر بر انجام کارها به … ادامه