EIC Pilot برای سرمایه گذاری ۱۲۴ میلیون یورویی در ۳۸ پروژه نوآورانه جدید پرخطر


پایلوت شورای نوآوری اروپا (EIC) از ۳۸ پروژه نوآورانه برای توسعه ایده‌های جدید به سمت فناوری‌های کاملاً جدید آینده پشتیبانی خواهد کرد. در مجموع، این پروژه ها ۱۲۴ میلیون یورو تحت بخش فناوری های آینده و نوظهور (FET Open) پایلوت EIC، که تحت برنامه تحقیقات و نوآوری اتحادیه اروپا Horizon 2020 اجرا می شود، دریافت خواهند کرد.

دیدگاهتان را بنویسید