مقدار كالری موجود در نوشابه چقدر است؟

محاسبه کالری نوشابه

نوشابه ( Soft drink) نوعی نوشیدنی شامل آب گازدار، مواد شیرین‌کننده و اسانس است. نوشابه در لغت به معنای هر چیز نوشیدنی می‌باشد. چه میزان پیاده روی؛دوچرخه سواری و ورزش برای سوزاندن کالری ناشی از مصرف نوشابه لازم داریم؟

با دلگرم همراه باشید.

Soft drinks

نوشابه 100 گرم 40 کالری

میزان پیاده روی آرام برای سوزاندن انرژی این غذا = 22 دقیقه و 7 ثانیه

میزان پیاده روی سریع برای سوزاندن انرژی این غذا =1دقیقه و 7 ثانیه

میزاند دوچرخه سواری آرام برای سوزاندن انرژی این غذا =18 دقیقه

گروه سون را می شناسید؟

سون آپ (هر ۱۰۰ گرم ۴۱ کیلوکالری)

میزان پیاده روی آرام برای سوزاندن انرژی این غذا = 23 دقیقه

میزان پیاده روی سریع برای سوزاندن انرژی این غذا=1 دقیقه و 9 ثانیه ثانیه

میزاند دوچرخه سواری آرام برای سوزاندن انرژی این غذا =18 دقیقه 41 ثانیه

گروه سون را می شناسید؟

کولا(هر ۱۰۰ گرم ۴۶ کیلوکالری)

میزان پیاده روی آرام برای سوزاندن انرژی این غذا = 23 دقیقه و 2 ثانیه

میزان پیاده روی سریع برای سوزاندن انرژی این غذا = 2 دقیقه

میزاند دوچرخه سواری آرام برای سوزاندن انرژی این غذا = 20 دقیقه و 7 ثانیه

گروه سون را می شناسید؟

پرتقالی (هر۱۰۰ گرم ۴۸ کیلوکالری)

میزان پیاده روی آرام برای سوزاندن انرژی این غذا =27 دقیقه

میزان پیاده روی سریع برای سوزاندن انرژی این غذا = 3 دقیقه

میزاند دوچرخه سواری آرام برای سوزاندن انرژی این غذا =21 دقیقه

گروه سون را می شناسید؟

نوشابه یک لیوان 100 کالری

میزان پیاده روی آرام برای سوزاندن انرژی این غذا =56 دقیقه

میزان پیاده روی سریع برای سوزاندن انرژی این غذا = 16 دقیقه

میزان دوچرخه سواری آرام برای سوزاندن انرژی این غذا = 45 دقیقه

میزان دوچرخه سواری سریع برای سوزاندن انرژی این غذا = 13 دقیقه

گروه سون را می شناسید؟

نوشابه یک شیشه 120 کالری

میزان پیاده روی آرام برای سوزاندن انرژی این غذا =1 ساعت و 8 دقیقه

میزان پیاده روی سریع برای سوزاندن انرژی این غذا = 20 دقیقه

میزان دوچرخه سواری آرام برای سوزاندن انرژی این غذا = 54 دقیقه

گروه سون را می شناسید؟

مجله اینترنتی دلگرم

مرجان امینی

دیدگاهتان را بنویسید