نشر از جلو دمبل تناوبی ایستاده

نشر از جلو دمبل تناوبی ایستاده یک حرکت ایزوله است که باعث تقویت و افزایش حجم عضله دلتوئید (جلویی ) می شود. از آنجایی که شانه جز گروه عضلانی حساس است ، به جای اینکه تمرینات سنگین انجام دهید هوشمندانه تمرین کنید! بنابراین ، برای رسیدن به نتایج بهینه وزنه های سبک تر تا متوسط توصیه می شود. دلتوئید یک عضله سه سری است ، از این رو به توجه بیشتری نیاز دارد. از این رو به صورت مکرر و مداوم این عضله را تمرین دهید و بهترین استراتژی ، تمرین دادن هر سه سری با حرکات متفاوت می باشد ( که شامل سری جلویی نیز است ).

 • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضلات شانه
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیزم : جداسازی
 • سطح تمرین : مبتدی
 • ابزار مورد نیاز : دمبل
آناتومی بدن ( سرشانه )
آناتومی بدن ( سرشانه )

نحوه انجام حرکت نشر از جلو دمبل تناوبی ایستاده :

 1. دمبل ها را در دست گرفته و مقابل بدن نگه دارید و صاف بایستید. این نقطه شروع حرکت نشر از جلو دمبل تناوبی ایستاده خواهد بود.
 2. در حالی که آرنج اندکی خم و کف دست به سمت پایین است ، یکی از دست ها را بالا آورید.
 3. تا جایی که دست شما اندکی از حالت موازی با زمین خارج شود ، وزنه را بالا بیاورید.
 4. هم زمان با بالا بردن دست دیگر ، دمبل را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید.
 5. نشر روبرو دمبل را به تعداد تکرار مشخص شده برای هر دست به همین روش انجام دهید.

نکات کلیدی :

 • در حین اجرای تمرین نشر روبرو دمبل توصیه می شود تنها بر روی عضلات شانه تمرکز کنید و تا جایی که می توانید سایر قسمت های بدنتان را ثابت نگه دارید.
 • حرکت نشر از جلو دمبل تناوبی را به آرامی و با کنترل انجام دهید.

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت سرشانه و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید