کالری آجیل و دانه ها

کالری آجیل و دانه ها چقدر است؟

در این مقاله کالری آجیل و دانه ها به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. به طور کلی آجیل ها و دانه ها در گروه چربی ها قرار دارند بنابراین هر واحد آنها حدود 45 کالری انرژی دارد اما در این مقاله سعی کرده ایم به صورت دقیق تر در هر 100 گرم ماده غذایی به کالری هر دانه بپردازیم. بنابراین کالری های ذکر شده در این مقاله بر اساس هر 100 گرم می باشد.

به عنوان مثال:

هر 100 گرم بادام خام حاوی 579 کالری انرژی است.

یا هر 100 گرم بادام برشته شده حاوی 612 کالری انرژی است.

کالری آجیل و دانه ها چقدر است؟

کالری آجیل و دانه ها

ماده غذاییمقدار کالری در 100 گرم ماده غذاییماده غذاییمقدار کالری در 100 گرم ماده غذایی
بادام خام579پسته خام577
بادام برشته‌شده612پسته برشته‌شده606
بادام‌زمینی خام553سویا بوداده449
بادام‌زمینی برشته‌شده581فندق خام224
بادام‌هندی خام553فندق خشک‌شده363
بادام‌هندی برشته‌شده581فندق برشته‌شده239
بلوط387کنجد پوست‌کنده592
تخمه آفتاب‌گردان517گردو ایرانی654
تخمه‌کدو حلوایی559گردو برشته‌شده643
تخمه هندوانه خشک667گردو آمریکایی612

 

دیدگاهتان را بنویسید